• The Star
 • Cape Argus
 • Cape Times
 • African Independent
 • Daily News
 • Daily Voice
 • Idependent On Saturday
 • Isolezwe
 • Isolezwe Express
 • Isolezwe Ngesonto
 • Isolezwe Ngomgqibelo
 • Isolezwe Xhosa
 • The Mercury
 • Pretoria News
 • Post
 • Sunday Tribune


Search
Browse other Legals Categories

735 Results Found in Legals Sort 

Click Here for More Details
Save This Listing
Listed
Sat 20-01-2018
Western Cape
 
Click Here for More Details
Save This Listing
Listed
Sat 20-01-2018
Western Cape
 
Click Here for More Details
Save This Listing
Listed
Sat 20-01-2018
KZN
 
Click Here for More Details
Save This Listing
Listed
Sat 20-01-2018
Western Cape
 
Click Here for More Details
Save This Listing
Listed
Sat 20-01-2018
Western Cape
 
Click Here for More Details
Save This Listing
Listed
Sat 20-01-2018
Western Cape
 
Click Here for More Details
Save This Listing
Listed
Sat 20-01-2018
KZN
 
Click Here for More Details
Save This Listing
Listed
Sat 20-01-2018
KZN
 
Click Here for More Details
Save This Listing
Listed
Sat 20-01-2018
Western Cape
 
Click Here for More Details
Save This Listing
Listed
Sat 20-01-2018
Western Cape
 
ISAZISO MAQONDANA NESICELO SELAYISENSE NGOKWEMITHETHO YEPETROLEUM, 1977 (UMTHETHO No 120 ka 1977) Lesi saziso sikwazisa amaqembu angase abe nesithakazelo noma abathintekayo ukuthi iBP Bridge View (Pty) Ltd, echazwe kamuva ngokuthi "umfakisicelo",ifake isicelo selayisensi yokudayisa (Retail License) . Inombolo yesicelo (Application no. E/2018/01/10/0005). IKheli yendawo efakelwa isicelo: Portion 151 of Bridge City 10 Nkunzana Road Bridge City Boulevard Road Bridge City Durban InHloso yesicelo ngumfakasicelo ukuba anikezwe ilayisensi yokwenza imisebenzi yokuthengiswa kwePetroleum njengoba ichazwe kabanzi. Amalungiselelo okubuka imibhalo yesicelo angenziwa ngokuxhumana noMlawuli wePetroleum Products: Ucingo : (031) 334 7700 ifeksi:(031) 301 4317 Imeyili: Zanel.Chauke@energy.gov.za Noma yikuphi ukuphikisana ngokukhishwa kwelayisensi mayelana nalolu hlelo, okumele kucacise ngokucacile inombolo yesicelo ngenhla, kumele kufakwe ku Mlawuli weMikhiqizo yePetroleum esikhathini esingamashumi amabili (20) zokusebenza kusukela ngosuku lokushicilelwa kwalesi saziso. Ukuphikisana okunjalo kufanele kufakwe kuleli kheli elilandelayo: Ikheli lehhovisi Umlawuli weMikhiqizo yePetroleum UMnyango Wezamadla 275 Anton Lembede Street, Aqua Sky Towers Building,6th Floor,Durban Ikheli lokuposa Umlawuli weMikhiqizo yePetroleum UMnyango Wezamadla Private Bag X 54375 , Durban , 4000
Save This Listing
Listed
Sat 20-01-2018
KZN
 
ISAZISO MAQONDANA NESICELO SELAYISENSE NGOKWEMITHETHO YEPETROLEUM, 1977 (UMTHETHO No 120 ka 1977) Lesi saziso sikwazisa amaqembu angase abe nesithakazelo noma abathintekayo ukuthi iHlengwa And Zulu Investments (Pty) Ltd, echazwe kamuva ngokuthi "umfakisicelo",ifake isicelo selayisensi yendawo (Site License) . Inombolo yesicelo (Application no. E/2018/01/10/0004). IKheli yendawo efakelwa isicelo: Portion 151 of Bridge City 10 Nkunzana Road Bridge City Boulevard Road Bridge City Durban InHloso yesicelo ngumfakasicelo ukuba anikezwe ilayisensi yokwenza imisebenzi yokuthengiswa kwePetroleum njengoba ichazwe kabanzi. Amalungiselelo okubuka imibhalo yesicelo angenziwa ngokuxhumana noMlawuli wePetroleum Products: Ucingo : (031) 334 7700 ifeksi:(031) 301 4317 Imeyili: Zanel.Chauke@energy.gov.za Noma yikuphi ukuphikisana ngokukhishwa kwelayisensi mayelana nalolu hlelo, okumele kucacise ngokucacile inombolo yesicelo ngenhla, kumele kufakwe ku Mlawuli weMikhiqizo yePetroleum esikhathini esingamashumi amabili (20) zokusebenza kusukela ngosuku lokushicilelwa kwalesi saziso. Ukuphikisana okunjalo kufanele kufakwe kuleli kheli elilandelayo: Ikheli lehhovisi Umlawuli weMikhiqizo yePetroleum UMnyango Wezamadla 275 Anton Lembede Street, Aqua Sky Towers Building,6th Floor,Durban Ikheli lokuposa Umlawuli weMikhiqizo yePetroleum UMnyango Wezamadla Private Bag X 54375 , Durban , 4000
Save This Listing
Listed
Sat 20-01-2018
KZN
 
Notice in respect of a licence application in terms of the Petroleum Products Act, 1977 (Act No 120 of 1977) This notice serves to inform parties that may be interested or affected that HLENGWA AND ZULU INVESTMENTS (PTY) LTD, hereinafter referred to as "the applicant", has submitted an application for a SITEL licence, application number E/2018/01/10/0004. Portion 151 of erf 8 Bridge City 10 Nkunzana Road Bridge City Boulevard Bridge City Durban The purpose of the application is for the applicant to be granted licence to undertake petroleum retailing activities as detailed in the application. Arrangements for viewing the application documentation can be made by contacting the Controller of Petroleum Products by: l Telephone: (031) 334 7700; orl Fax: (031) 301 4317; orl Email: Mohundi.Machete@energy.gov.za Any objections to the issuing of a licence in respect of this application, which must clearly quote the application number above, must be lodged with the Controller of Petroleum Products within a period of twenty (20) days from the date of publication of this notice. Such objection must be lodged at the following physical or postal address: Physical address: The Controller of Petroleum Products Department of Energy 275 Anton Lembede Street, Aqua Sky Towers Building, 6th floor, Durban Postal address: The Controller of Petroleum Products Department of Energy Private Bag X 54375, Durban, 4000
Save This Listing
Listed
Sat 20-01-2018
KZN
 
SALDANHA BAY MUNICIPALITY TENDER SBM 36/17/18 APPOINTMENT OF CONTRACTORS FOR GENERAL LABOUR AND INSTALLATION WORK WITHIN THE ELECTRICAL FIELD OF SBM FOR THE PERIOD 1 JULY 2018 TO 30 JUNE 2019 Tender documents can be downloaded from the eTender publication portal at www.etenders.gov.za or alternatively can be collected from Mr Christo de Bruyn, 15 Main Road, Buller Centre, Vredenburg from Monday 22 January 2018.. If tenders are collected, a non refundable tender deposit of R 171.00 is payable to Saldanha Bay Municipality. Proof of deposit or bank guaranteed cheque is required for collection of tender documents. Enquiries can be directed to Mr C Du Preez per e-mail at cassie.dupreez@sbm.gov.za Tenders must be placed in the tender box of the Finance Department, Buller Centre, 15 Main Street, Vredenburg before 12:00 on 09 February 2018 in a sealed envelope upon the outside whereof is clearly marked Tender SBM 36/17/18: APPOINTMENT OF CONTRACTORS FOR GENERAL LABOUR AND INSTALLATION WORK WITHIN THE ELECTRICAL FIELD OF SBM FOR THE PERIOD 1 JULY 2018 TO 30 JUNE 2019. The tenders shall be opened in the Council Chamber, Municipal Offices, Vredenburg after the closing hour. Any or the lowest tender will not necessarily be accepted. The 80/20 preference point system as contained in the Preferential Procurement Regulations No R32 of 20 January 2017 (BBBEE) will be used in the adjudication of this tender A valid Tax Clearance Certificate from the South African Revenue Services must be supplied with the tender document, and the tender must be tax compliant on the Central Supplier Database. Dr P Voges MUNICIPAL MANAGER Saldanha Bay Municipality Private Bag X 12 VREDENBURG 7380 N4/18 18-01-2018 (10839831)
Save This Listing
Listed
Sat 20-01-2018
Western Cape
 
SALDANHA BAY MUNICIPALITY TENDER SBM 37/17/18 SUPPLY AND DELIVERY OF ELECTRICAL EQUIPMENT AND MATERIAL FOR THE PERIOD: 1 JULY 2018 TOT 30 JUNE 2020. Tender documents can be downloaded from the eTender publication portal at www.etenders.gov.za or alternatively can be collected from Mr Christo de Bruyn, 15 Main Road, Buller Centre, Vredenburg from Monday 22 January 2018. If tenders are collected, a non refundable tender deposit of R 171.00 is payable to Saldanha Bay Municipality. Proof of deposit or bank guaranteed cheque is required for collection of tender documents. Enquiries can be directed to Mr C Du Preez per e-mail at cassie.dupreez@sbm.gov.za Tenders must be placed in the tender box of the Finance Department, Buller Centre, 15 Main Street, Vredenburg before 12:00 on 23 February 2018 in a sealed envelope upon the outside whereof is clearly marked Tender SBM 37/17/18: SUPPLY AND DELIVERY OF ELECTRICAL EQUIPMENT AND MATERIAL FOR THE PERIOD: 1 JULY 2018 TOT 30 JUNE 2020 The tenders shall be opened in the Council Chamber, Municipal Offices, Vredenburg after the closing hour. Any or the lowest tender will not necessarily be accepted. The 80/20 preference point system as contained in the Preferential Procurement Regulations No R32 of 20 January 2017 (BBBEE) will be used in the adjudication of this tender. A valid Tax Clearance Certificate from the South African Revenue Services must be supplied with the tender document, and the tender must be tax compliant on the Central Supplier Database. Dr P Voges MUNICIPAL MANAGER Saldanha Bay Municipality Private Bag X 12 VREDENBURG 7380 N3/18 18-01-2018 (10839836)
Save This Listing
Listed
Sat 20-01-2018
Western Cape
 
Click Here for More Details
Save This Listing
Listed
Fri 19-01-2018
Western Cape
 
Click Here for More Details
Save This Listing
Listed
Fri 19-01-2018
Gauteng
 
Click Here for More Details
Save This Listing
Listed
Fri 19-01-2018
KZN
 
Click Here for More Details
Save This Listing
Listed
Fri 19-01-2018
KZN
 
Click Here for More Details
Save This Listing
Listed
Fri 19-01-2018
KZN
 
Click Here for More Details
Save This Listing
Listed
Fri 19-01-2018
Gauteng
 
Click Here for More Details
Save This Listing
Listed
Fri 19-01-2018
Gauteng
 
Click Here for More Details
Save This Listing
Listed
Fri 19-01-2018
KZN
 
Click Here for More Details
Save This Listing
Listed
Fri 19-01-2018
Western Cape
 
Click Here for More Details
Save This Listing
Listed
Fri 19-01-2018
Western Cape
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next →